Dolomiten - im September 2004

 

Sev, Jana,
Angelika,
Thomas und
Henrie